Welkom bij Maatschappelijk Werker .com

maatschappelijk werkMensen die interesses hebben in het welzijn van de mens kunnen op deze site informatie vinden die betrekking hebben op het werkveld van de maatschappelijk werker.

Er zijn vele sites die informatie geven over de opleidingen, maar het doel van deze site is om een inzicht te geven over de opleidingen maar ook over de taken van een maatschappelijk werker.

Er worden op deze site verschillende onderwerpen omschreven om de bezoeker inzicht te laten krijgen in het werkveld.

Je kunt hier informatie vinden over de aanbevolen literatuur, doelgroepen, competenties, actuele zaken en het profiel van een maatschappelijk werker.

Het is een beroep wat sociale competenties eist van de maatschappelijk werker, en deze kunnen worden uitgebreid door middel van een erkende opleiding.

Denk hierbij aan een HBO opleiding via de hoge scholen in Nederland of aan een thuisstudie van het NTI.

Ook is er een blog aanwezig om actuele maatschappelijke problemen met elkaar te bespreken en om meer diepgang en empathie te creëren voor de problemen waar mensen zich in kunnen bevinden.

Wil je dus Maatschappelijk Werker worden ? Dan ben je hier op het juiste adres !

Reageren

Psychopathologische jeugddelinquent

Psychopathologie verwijst naar de begrippen

 • Psychische stoornissen, geestesziekte en psychiatrisch patiënt.

Er is pas sprake van een psychische stoornis als er is voldaan aan de volgende 4 voorwaarden:

 1. Gedrag wat afwijkt van een sociale norm, wat in een populatie als normaal geldt.
 2. De stoornis brengt ongeluk, lijden en/of bezorgdheid met zich mee.
 3. De kenmerken van de stoornis dienen te passen binnen het geldende wetenschappelijke begrippenkader. Anders gezegd: over de stoornis moet overeenstemming bestaan.
 4. Er is sprake van een aanhoudend probleem.

Veel voorkomende psychiatrische stoornissen bij jeugdige delinquentie in relatie tot delinquent gedrag:

 • Zwakbegaafdheid en verstandelijke beperking
 • Alcohol en drugmisbruik
 • ADHD
 • ODD
 • CD
 • Depressies, angststoornissen en stressstoornissen
Reageren

Wat is jeugdcriminaliteit

Bijna dagelijks wordt er in kranten en op radio en tv aandacht besteed aan wetsovertredingen die gepleegd worden door jongeren en die samengevat worden onder de noemer ‘jeugdcriminaliteit’. De grootste onduidelijkheid wordt veroorzaakt door de verschillende leeftijdsgrenzen die rondom het begrip jeugdcriminaliteit worden gehanteerd.

Zo wordt met enige regelmaat in kranten en zelfs in beleidsstukken het wetsovertredende gedrag van een tienjarige, maar ook dat van een tweeentwintig jarige benoemd als jeugdige crimineel gedrag. Strikt genomen is dit onjuist. In ons land is er namelijk sprake van scherpe leeftijdsgrenzen als het gaat om de vraag wat strafbaar gedrag is of niet en als het gaat om de vraag wat jeugdcriminaliteit is en wat niet. Kern van ons strafrecht is dat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid met het toenemen van de leeftijd groter wordt. In het kort komt het op het volgende neer:

 

 1. Onder twaalf jaar is er geen strafrechtelijke verantwoordelijkheid en zijn jeugdigen niet vervolgbaar en zijn niet terug te vinden in de statestieken van de politie. De meldingen die in principe door de Raad voor de Kinderbescherming geregisteerd worden,  worden als klacht of opvoedingszaak  genoteerd en niet als strafzaak,
 2.  Van twaalf tot achtien jaar spreken we van strafrechtelijke minderjarigen op wie het jeugdstrafrecht van toepassing is.
 3. Vanaf achttien jaar geldt het algemene strafrecht; ook wel volwassenenstrafrecht genoemd.

onderwerpen
Reageren

Dak en Thuislozen in Nederland

Naar aanleiding van een collectant van het Leger des Heils wil ik een blog plaatsen.

De jonge student wees mij erop dat er ongeveer 40.000 dak en thuislozen zijn in Nederland. Van die 40.000 is slechts 15% vrouw en de gemiddelde leeftijd van een dak en thuislozen ligt tussen de 25 en 45 jaar.

Het leger des Heils zet zich in voor deze doelgroep en bieden hen voedsel en overnachting. Door de bezuinigen gaf de collectant aan dat ze de bevolking nodig hebben om hen te voorzien van een kleine vergoeding. Hij kwam met een mooi verkoopspraatje en ik luisterde aandachtig. Ik vroeg mij af hoe het kwam dat er nog zo veel dak en thuislozen in Nederland leven, ondanks alle instanties waar iedereen in Nederland recht op heeft. Hij gaf als hoofdreden op dat de motivatie bij de doelgroep weg is. Ik vroeg door naar het ontstaan van het Leger des Heils en hij kon mij vertellen dat ze al 125 jaar inzetten om deze mensen te helpen. Een goed initiatief, maar 125 jaar in een welvarend land en nog steeds een stijgende percentage dak en thuislozen baart mij zorgen.

Moeten wij als maatschappelijk werkers ons niet gaan inzetten om zorgmijders tegen te gaan en de motivatie vanuit de persoon  zelf te halen inplaats van hen onderdak en voedsel te bieden?

 

onderwerpen ,
Reageren

Één op de twintig ouderen wordt mishandeld!

Als je aan mishandeling denkt, denk je vaak aan kindermishandeling, zinloos geweld of huishoudelijk geweld. Toen ik het filmpje zag was ik geschokkeerd.

Ik had nooit gedacht dat er mensen bestaan die ouderen mishandelen, maar de cijfers liegen er niet om!

De taak van de maatschappelijk werker is hier groot. Zeker nu de vergrijzing nadert en er steeds meer mensen komen die afhankelijk zijn van zorg van anderen.

 

onderwerpen
Reageren